sof_logo

Listado de Donantes

Ms. Kiyoko Sanwa
Mr. Hideaki Sakagami
Ms. Masako Kubo
Mr. Imai
Mr. Hirokazu Imanishi
Mr. Shigematsu
Mr. Takao Inoue
Ms. Yuko Hirashima
Mr. Takuya Inoue
Mr. Hideaki Tokiwa
Mr. Hiroyuki Kodama
Mr. Sakabe
Mr. Kojima
Mr. Nomiyama
Mr. Morisawa
Mr. Kageyama
Mr. Ueda
Mr. Kiyoshi Sawai
Mr. Yamaguchi
Mr. Shirokata
Mr. Inomata
Mr. Sakita
Mr. Hirotani
Mr. Kondo
Mr. Nobuyoshi Sasaki
Ms. Ueguchi
Mr. Shin-ichi Naito
Mr. Kitagawa
Mr. Shoji Kamiashi
Mr. Jin Hayama
Ms. Mikako Ishihara
Mr. Koji Fukui
Ms. Yuka Kaneda
Mr. Takuro Nanano and Yuka Nakano
Mr. Hiroyuki Tsujimoto
Mr. Sano
Mr. Hirotoshi Hirata
Mr. Masashi Iizuka
Ms. Reo Fujita
Ms. Ai Nemoto
Mr. Masahide Sugiyama
Ms. Anna Kubo
Ms. Megumi Inomata
Mr. Kazuyoshi Ohshima
Mr. Toshiyuki Asaoka
Mr. Tatsuo Ohtsuki
Mr. Tetsuji Kurata
Mr. Ryohei Takada
Ms. Matsui
Ms. Yoko Kobayashi
Mr. Michiya Sasaki
Ms. Taguchi
Ms. Ayae Nakashima
Mr. Tadashi Kotake
Mr. Kinya Itoh
Ms. Fumie Myogatani
Mr. Makoto Yoshida
Mr. Itsuro Shimohigashi
Mr. Masaya Ohgi
Mr. Yasuo Takeuchi
Ms. Chiaki Kudo
Ms. Shigeko Tanaka and Mr. Taka Tanaka
Messrs. Keiji Ogita and Yasuo Ogita
Mr. Takahiro Katayama
Ms. Kyoko Ishikawa
Mr. Kazuhiro Toyota
Mr. Shoji Ono
Ms.Nobuko Hijikata
Mr. Masayuki Nangumo
Mr.Hidenori Tanaka
Ms. Ayumi Senba
Ms. Yumi Suzuki and Mr. Osamu Suzuki
Mr. Shinichi Sugawara
Mr. Akira Endou
Mr. Masao Abe
Ms. Sachiyo Koide

 

La lista de contribuyentes (el grupo)

- Surgery Section, Gunma Children's Medical Center
- Pediatric Surgery, Saitama Medical School
- Class 32 of 1968, Shonan High School
- Pediatric Surgery, Regenerative and Transplant Medicine, Course for Biological Functions and Medical Control, Faculty of Medicine, Niigata University Graduate School of Medical and Dental Sciences

(Septiembre 7, 2007)

Volver arriba